Vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka, je vyráběna spojením jedné nebo více vrstev zvlněného papíru, které jsou lepeny mezi vrstvy rovného papíru pomocí škrobového lepidla, nebo disperze.

Základní dělení vlnité lepenky je podle počtu vrstev papíru, kdy rozlišujeme:

 • dvouvrstvou vlnitou lepenku 2VL

 • třívrstvou vlnitou lepenku 3VL

 • pětivrstvou vlnitou lepenku 5VL

 • sedmivrstvou vlnitou lepenku 7VL

Dvouvrstvá vlnitá lepenka je dodávaná většinou na roli,
ostatní vlnitá lepenka v tabulích.

Jednotlivé druhy lepenky dle počtu vrstev papíru můžeme kombinovat
s uvedenou výškou vlny.
Dle požadavků zákazníka volíme vhodný typ lepenky pro konkrétní obal.
U třívrstvé lepenky je nejběžnější použití vlny E (mikrovlna), B a vlny C.
U pětivrstvé lepenky je tokombinace vln BC, EB, BB, CA a také EE.
U sedmivrstvé lepenky je to kombinace vln AAC.

Dále se jednotlivé druhy dělí na sorty dle požitého papíru pro výrobu vlnité lepenky a požadavků na pevnost
(tlak na hranu, pevnost v průtlaku, pevnost v průrazu...)

 

Výrobky z vlnité lepenky

Vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka se dále zpracovává, dle požadavků na konkrétní obal:

 • řezání, bigování

 • výsek, tvarový výsek

 • tisk, kašírování

 • lepení, šití

Nejběžnější typy obalů postihuje Fefco katalog.
Jednotlivé konstrukce dle použití výrobní technologie a typu konstrukce jsou rozděleny do 8 skupin.

Příklady výrobků z vlnité lepenky:

 • proklady

 • krabice

 • tvarové výseky

 • vnitřní fixace

 • skládací sety

Jsme připraveni všechny naše zkušenosti nabídnout při návrhu konstrukce obalu z vlnité lepenky, tak abychom nalezli vhodný obal, který ochrání vaše výrobky za minimální náklady.

Final-obaly s.r.o., Příšovice 283, 463 46 Příšovice, objednavka@finalsro.cz, +420 605 292 101